logo
baner

Cennik

Cen­nik – Alek­san­dra Grudzień
NR KONTA BANKOWEGO: Alior Bank: 08 2490 0005 0000 4530 4314 3016

Kon­sul­tacja indywidualna (50 min.) - 120,00150,00
Sesja terapii indywidual­nej (50 min.) — 120,00150,00
Porad­nic­two psychologiczne (50 min.) - 120,00150,00
Porad­nic­two sek­suologiczne (50 min.) — 120,00150,00
Kon­sul­tacja pary (60 min.) — 150,00
Kon­sul­tacja rodziny (60 min.) — 150,00 zł — 200,00

Sesja terapii pary (60 min.) — 150,00
Sesja terapii rodzin­nej (od 60 do 90 min.) — 150,00 zł — 200,00
Indywidualne spo­tkanie wstępne ze stroną mediacji (do 60 min.) — 120,00
Sesja mediacji rodzin­nej( 60 min.) 150,00
Szkolenia — tematyka, forma, ter­miny i odpłat­ność za szkolenia są ustalane indywidual­nie.


Cen­nik – Grażyna Golec-​Borowiec
NR KONTA BANKOWEGO: Bank Mil­len­nium: 97 1160 2202 0000 0003 7161 0132

Kon­sul­tacja indywidualna (50 min.) — 150,00
Sesja terapii indywidual­nej (50 min.) — 150,00
Porad­nic­two psychologiczne (50 min.) — 150,00
Kon­sul­tacja pary (50 min.) - 150,00
Sesja terapii pary (50 min.) — 150,00
Indywidualne spo­tkanie wstępne ze stroną mediacji (do 60 min.) — 150,00
Sesja mediacyjna (do 60 min.) — 150,00
Kon­takt rodziców/​dziadków z dziec­kiem przy udziale psychologa (60 min.) — 150,00

Zapraszamy

Ośrodek Psychoterapii, Mediacji
i Pracy z Rodziną SENSUS

nowy adres

ul. Gliwicka 12/16
40-079 Katowice

tel. 605 734 700
tel. 693 882 263
fax 32 209 21 85

Osrodek Psychoterapii, Mediacji i Pracy z Rodziną SENSUS
ul. Gliwicka 12/16, 40-079 Katowice

tel. 693-882-263
tel. 605-734-700
fax: 32 209 21 85