logo
baner

Szkolenia

Psycholodzy Ośrodka Psychoterapii, Mediacji i Pracy z Rodziną SENSUS prowadzą szkolenia w obszarach:

- Psychologii klinicz­nej, sądowej, wychowaw­czej i roz­wojowej
- Psychologii kon­fliktu i komunikacji inter­per­sonal­nej w kon­flik­cie
- Sek­suologii klinicz­nej dzieci, młodzieży i dorosłych
- Mediacji kar­nych, nie­let­nich, cywil­nych, rodzin­nych
- Kom­peten­cji komunikacyj­nych, emocjonal­nych i spo­łecz­nych
- Problematyki diagnozy i terapii traumy

Tematyka, forma, ter­miny i odpłat­ność za szkolenie jest ustalana indywidualnie.

Zapraszamy

Ośrodek Psychoterapii, Mediacji
i Pracy z Rodziną SENSUS

ul. Gliwicka 12/16
40-079 Katowice

tel. 605 734 700 Grażyna Golec- Borowiec
tel. 693 882 263 Aleksandra Grudzień
fax 32 209 21 85

Osrodek Psychoterapii, Mediacji i Pracy z Rodziną SENSUS
ul. Gliwicka 12/16, 40-079 Katowice

tel. 693-882-263
tel. 605-734-700
fax: 32 209 21 85