logo

„Najlepszy jest ten czas, który mamy przed sobą"

Milton H.Erickson

baner

Strona główna

Witamy na stronie Ośrodka Psychoterapii, Mediacji i Pracy z Rodziną SENSUS, który powstał z inicjatywy doświad­czonych psychologów specjalizujących się w udzielaniu pomocy psychologicz­nej, psychoterapeutycz­nej, sek­suologicz­nej i mediacyj­nej kierowanej do osób dorosłych, młodzieży, dzieci oraz par i rodzin pozostających w kon­flik­cie, prze­żywających kryzysy w relacjach, doświad­czających trud­no­ści emocjonal­nych i zaburzeń psychicz­nych.
Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich potrzebujecie pomocy, zachęcamy do umówienia się na wizytę. Zapew­niamy profesjonalną pomoc psychologiczną.

Zapraszamy

Ośrodek Psychoterapii, Mediacji
i Pracy z Rodziną SENSUS

40-082 Katowice,
ul. Sobieskiego 27 lokal 3

tel: 605 734 700
tel: 693 882 263
fax: 32 209 21 85
(włącza się po pięciu sygnałach)

Osrodek Psychoterapii, Mediacji i Pracy z Rodziną SENSUS
40-082 Katowice, ul. Sobieskiego 27 lokal 3

tel. 693-882-263
tel. 605-734-700
fax: 32 209 21 85